Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Rekrutacja na wolne miejsca w r.szk. 2020/2021

 

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Informjemy, iż w tym roku nie będzie organizowane spotkanie z Dyrekcją dla rodziców dzieci nowoprzyjętych. Wszystkie informacje dotyczace pobytu, żywienia i zasad odpłatności będą przekazane rodzicom w terminie późniejszym poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej w zakładce NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021.

 

********************************************** 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zawiadamiamy, iż informacja o zakwalifikowaniu oraz o niezakwalifikowaniu się dziecka zostanie przesłana w dniach od 25 do 27 marca br. drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Rodzica we wniosku o przyjęcie dziecka.

 

 

W razie pytań prosimy kontakt na adres mailowy: gpkobior@wp.pl - dyrektor lub gp.sekretariat@wp.pl – sekretariat lub telefoniczny pod numerem 32 21 88 166 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 12.00.

 

 

************************************************

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

1. Termin składania wniosku o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów: od 18.02.2020r. do 09.03.2020r., w postępowaniu uzupełniającym od 6.05.2020r. do 11.05.2020r. 

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów wym. w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji czynności wym. w art. 150 ust. 7 Prawa oświatowego w postępowaniu rekrutacyjnym od 10.03.2020r. do 24.03.2020r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od 12.05.2020r. do 26.05.2020r.

 

3. Podanie do wiadomości rodziców listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: od 25.03.2020r. do 27.03.2020r., a w postępowaniu uzupełniającym od 27.05.2020r. do 1.06.2020r.

 

4. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka przez rodzica: do dnia 03.04.2020r., a w postępowaniu uzupełniającym do dnia 3.06.2020r.

 

5. Podanie do wiadomości rodziców listy  przyjętych kandydatów i kandydatów nieprzyjętych: do dnia 10.04.2020r., a w postępowaniu uzupełniającym do dnia 10.06.2020r.

 

 Pozostałe terminy rekrutacji zamieszczone w Zarządzeniu Nr 8/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 28 stycznia 2020r.

Informacja o kryteriach rekrutacji obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym na drugim etapie w załączonej Uchwale Rady Gminy Nr RG.0007.187.2017.

 Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej (poniżej).

 

 

 

NA GÓRĘ