Gminne Przedszkole
w Kobiórze

Nowy Rok Szkolny 2020/2021

Kobiór, 20.08.2020r.

 

Drodzy Rodzice,

Poniżej znajduje się prezentacja zawierająca informacje organizacyne pn. Informacje dla rodziców - zebranie z Dyrektorem. Proszę o zapoznanie się.

Jednocześnie informuję, iż listy dzieci z podziałem na grupy są wywieszone na drzwiach wejściowych przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w dniach 27.08.-31.08.2020r.

Informacje dotyczące, do jakiej grupy dziecko zostało przyjęte można uzyskać również telefonicznie pod nr 32 2188166 w godzinach 9:00-13:00.

Proszę o zapoznanie się z Procedurą bezpiecznej organizacji opieki na terenie Gminnego Przedszkola w Kobiórze w związku z reżimem sanitarnym związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1.09.2020r. (poniżej) i śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej naszego przedszkola.

Katarzyna Kozyra

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Kobiórze

 

Poniżej zostały umieszczone do pobrania i wydruku druki, które nalezy złożyć 1 września br. :

- dzieci nowoprzyjęte: rodzice wypełniają wszystkie druki (rodzicom z grup Pszczółki, Motylki druki zostaną przekazane na zebraniu)

- dzieci kontynuujące: rodzice wypełniają oświadczenie rekrutacja posiłki 2020-21, oświadczenie rodzica COVID 2020, deklaracja RR 2020 (rodzicom z grup Biedronki, Motylki druki zostaną przekazane na zebraniu). Upoważnienie do odbioru dziecka tylko w przypadku zmian.

Istnieje możliwość odebrania druków w przedszkolu.

Alina Zuber

 

NA GÓRĘ